Đây là một công ty sản xuất mũ bảo hiểm Ý được thành lập bởi Gino Amisano và trong khi họ mở cửa hàng làm ghế da, vào năm 1947, họ bước vào lĩnh vực sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi moto xe máy . Kể từ đó mũ bảo hiểm AGV đã đi vào lịch sử trong ngành sản xuất mũ bảo hiểm

No products were found matching your selection.