Đồ chơi RIZOMA là thương hiệu phụ kiện, phụ tùng độ xe máy “Made in Italy” có trụ sở chính nằm ở Ferno, với các sản phẩm thiết kế, làm bằng vật liệu chất lượng riêng biệt, chẳng hạn như nhôm và sợi tổng hợp. Hiện nay thị trường Việt Nam đã xuất hiện những sản phẩm thương hiệu RIZOMA.

No products were found matching your selection.